En aquest apartat, presentem els imports destinats a ajudar els projectes amb els que estem vinculats, classificats per anys…

Any Import
2006 56.000,00
2007 65.000,00
2008 63.000,00
2009 58.400,00
2010 65.000,00
2011 126.530,00
2012 87.000,00
2013 79.500,00
2014 87.800,00
2015 89.241,07
2016 91.500,00