L’EFECTE DE LES FUNDACIONS A LA INFÀNCIA

Un col·lectiu al que es marca l’efecte de les fundacions, a la infància

La infància és un dels col·lectius que més pateix la manca i la disminució de les ajudes socials i cada cop esdevenen més necessàries totes aquelles accions que ajudin a pal·liar els seus efectes, com és el cas de la pobresa infantil. Si parlem a nivell d’España sabem que un de cada tres nens es troba en risc d’exclusió, i està patint les conseqüències de la crisi econòmica i les retallades de les ajudes socials. En aquest col·lectiu es crea sovint una gran situació de vulnerabilitat.

Tenint en compte aquesta situació, encara és més greu quan es tracta d’infants que tenen necessitats especials i que cal que siguin atesos. Es per aquest motiu que la labor que fan les entintats i fundacions que treballen amb el col·lectiu infantil són d’especial rellevància.

El cas de la Fundació Barnola-Vallribera, Sant Josep i l’efecte de les fundacions a la infància

En el cas de la Fundació Privada Benèfica Barnola-Vallribera, Sant Josep, ens trobem amb que l’objecte de la mateixa és proporcionar ajuts i protecció a la infància i a la joventut, així com a la tercera edat. Els tres col·lectius són, en moltes ocasions els més desfavorits i la fundació treballar per subvenir, en especial, les seves necessitats d’alimentació, vestit i educació, així com les necessitats que puguin tenir a nivell de salut.

Les fundacions incideixen en les pràctiques socials i les polítiques en matèria d’infància per aconseguir que els nens i nenes exerceixin la seva ciutadania i gaudeixin dels drets humans que els son implícits.

Els projectes en els que treballa i els efectes de les fundacions a la infància

Per aconseguir garantir els ajuts i l’assistència als col·lectius més desfavorits, en especial els infants, la Fundació treballa amb diferents projectes que, cadascun en el seu àmbit d’actuació, tenen cura de les necessitats dels col·lectius sota els que les seves tasques en son objecte.

Per exemple durant el període 2015- 2016 la Fundació Privada Benèfica Barnola – Vallribera, Sant Josep, s’ha involucrat i col·laborat en diferents projectes de manera conjunta amb d’altres entitats i/o associacions: Actuavallès-Actuem, Andi (Associació d’atenció a infants i joves amb necessitats especials), Asssociació de Sords de Sabadell, Associació de Diabètics de Catalunya, Associació per a la Millora de la Integració i Cooperació Social (AMICS), Associació de Somriures, Atendis (Associació Pro disminuïts psíquics Sabadell i comarca), Avan (Associació amics neurologia), Càritas Sabadell, CIPO, Club de Tennis Taula Ciervo, Colors del Món, COMKEDEM (Associació Juvenil Catalana), Dismòbil, EAS (Educadors d’Acolliment Social), Escola Taller Xalest, Esquitx (Associació Juvenil), Ethos (Associació Prevenció Rehabilitació dependència), Fundació Autònoma Solidària, Fundació Club Natació Sabadell, Fundació Els Xiprers, Fundació Parc Taulí, Fundació Prvada Tutelar Família i Societat, Grandall, Mans Unisdes, Obrir-se al Món, Quetsal (Fundació Benèfica Privda), Rebost Solidari de Sabadell, SCAI de Sabadell, Xaloc (Escola d’Educació Especial) i Xamba (Salut Mental Sabadell).

Amb la col·laboració d’entitats, i les accions i els sistemes de finançament de les mateixes, s’aconsegueix arribar a molts col·lectius, especialment als més petits de les cases, que es troben en situació més desfavorida o amb necessitats especials, cosa que, en moltes ocasions no seria possible d’una altra manera. És per aquest motiu que la labor i l’efecte de les fundacions a la infància i sobre altres col·lectius agafa especial rellevància.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *