CULTURA DE LES FUNDACIONS A CATALUNYA

Només a Catalunya hi ha més de 3.000 fundacions

La Coordinadora Catalana de Fundacions aglutina en un directori més de 3.000 fundacions que dia a dia vetllen per els diferents col·lectius i objectius pels que en el seu dia varen ser creades. Totes elles treballen sota una premissa comú, “tenen una identitat, promouen uns valors i aposten pel futur”.

La Coordinadora Catalana de Fundacions, de la qual també hi forma part la Fundació Privada Benèfica Barnola-Vallribera, Sant Josep, és una associació de fundacions que abracen tots els àmbits: serveis socials, hospitalari, cultural, d’educació i de recerca. Entre els seus objectius pretén oferir eines de treball i reflexió per a les fundacions associades, afavorir la col·laboració entre les mateixes per aprofitar sinèrgies que puguin ser beneficiàries pel bé comú, ser la veu representativa i de defensa del món fundacional català i potenciar la xarxa de fundacions catalanes.

El pes i l’impacte de les fundacions a Catalunya

Segons un estudi  encarregat pel Departament de Justícia de Catalunya a PricewaterhouseCoopers, en el que s’ha analitzat el pes i l’impacte de les fundacions a Catalunya en l`àmbit social i econòmic i s’ha agafat una mostra de 548 fundacions que han estat enquestades, es poden extreure dades rellevants.

Les Fundacions catalanes aporten un 2,18∞ de l’ocupació total de Catalunya i l’activitat que duen a terme afecta a gairebé 6.600.000 de beneficiaris a l’any, una xifra que, en la situació actual del país posa de relleu la importància de la seva labor a la societat. Segons dades del 2013, hi havia 1.880 fundacions actives, que suposaven un 23% del total de fundacions existents a l’Estat Espanyol. Si es tenien en compte els àmbits d’actuació de les mateixes, un 89% dedicava els seus esforços en quatre grans àmbits: serveis socials, amb un 24,6%, cultural amb un 37,1%, educatiu amb un 17,3% i R+D amb un 10,3 %.

El sector fundacional català

Amb les dades de l’informe s’ha aconseguit obtenir una radiografia del perfil del sector fundacional català i de com aquestes fundacions es van origina i constituir. Segons les dades, un 44% de les fundacions van ser creades per una persona física, mentre que un 48∞ de les mateixes van fer-ho persones jurídiques. Cal tenir en compte també un 8% restant que es tracta de fundacions mixtes.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *